Pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade so zákonom  č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  podľa § 33 až 36 a ďalej v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, a rovnako i príslušnými normami Európskej únie.

 

K čomu osobné údaje používame?

Vaše osobné údaje používame výhradne za účelom spracovania objednávok a vytvárania faktúr. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, neposkytujeme tretím osobám.

 

Ako chránime osobné údaje?

Vaše osobne údaje chránime v maximálnej možnej miere použitím najnovších technických prostriedkov.

 

Komerčné oznámenie

V prípade Vášho súhlasu Vám budeme zasielať informácie o novinkách a akciách súvisiacich s našimi knižnými titulmi, alebo s našimi ďalšími internetovými projektmi spojenými s cvičením a zdravou stravou. Toto zasielanie môžete kedykoľvek vo svojich správach zrušiť.

 

V Novej Dedine dňa 03.01.2015

 

Mgr. Peter Švaral – konateľ Fitshaker s.r.o.